Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Orlanda Woonplezier (www.orlandawoonplezier.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Orlanda Woonplezier betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Orlanda Woonplezier.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Orlanda Woonplezier berusten bij Orlanda Woonplezier. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Orlanda Woonplezier is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Orlanda Woonplezier, info@orlandawoonplezier.nl.

Privacyverklaring

Wij bewaren die klantgegevens voor het kunnen verlenen van garantie en service op uw aankopen. Regelmatig komt men daarnaast bij ons terug en is het handig om het eerder gekochte tapijt of gordijn erbij te kunnen pakken voor een vervolg-aankoop.

Uw persoonlijke gegevens als naam en adres, alsmede telefoonnummers en emailadres gebruiken wij om u te kunnen bereiken tijdens de afhandeling van uw aankopen. En daarna, indien u dit wilt, een emailnieuwsbrief te kunnen sturen voor onze Voor en Najaar acties. U kunt zich hier te allen tijde voor af- of aanmelden.

Betalingsgegevens als bankrekeningnummers worden door ons niet bewaard in dit Klantenbestand, maar zijn wel terug te vindgn in onze boekhoudbestanden.

Wij zullen geen beperkte bewaartermijn van 7 jaren aanhouden, daar dit niet in uw en ons belang is en noodzakelijk voor eerder genoemde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens zulten wij nooit delen met / of verkopen aan derden. De diverse confectieateliers, met wie wij werken, kennen alleen uw naam en de naam van de verschillende gordijnstoffen met de bijbehorende maten.

Alleen wij beiden, Paul en Akke Planthof, beheren dit Klantenbestand en voorzien het van aanvullingen of wijzigingen, wij zijn dus “Verantwoordelijke” en “Verwerker”, zoals dat heet.

U kunt altijd, wanneer u maar wilt, uw gegevens inzien en/of wijzigen in ons Klantenbestand.

Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken op ons emailadres: info@orlandawoonplezier.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Orlanda Woonplezier geeft Orlanda Woonplezier geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Orlanda Woonplezier.
Orlanda Woonplezier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Orlanda Woonplezier, de onmogelijkheid de website van Orlanda Woonplezier te gebruiken, uit de levering van diensten door Orlanda Woonplezier of het gebrek aan levering van diensten door Orlanda Woonplezier.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Orlanda Woonplezier wordt regelmatig bijgewerkt. Orlanda Woonplezier behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Orlanda Woonplezier te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 11 december 2019.